ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

ลิงค์ตรง สำนักพระราชวัง คลิกที่รูปด้านตราสัญลักษณ์ สำนักพระราชวัง 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สำนักพระราชวัง

 

สำหรับรูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์ ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ภายนอกและภายในอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ รัฐบาลได้กำหนดรูปแบบ 2 รูปแบบ ดังนี้