ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

แบบสำรวความคิดเห็น

เพื่อนำไปวิเคราะห์ด้านการจัดการการบริหารสถานศึกษา

ในหัวข้อ  ฉันสามารถออกแบบการเรียน และหลักสูตร ได้อย่างไร ( ประถมศึกษา )โดยแบบสอบถามนี้จะมี 10 คำถาม แต่ละหัวข้อจะมีทางเลือก ให้ท่านเลือกสิ่งที่ท่านอยากจะให้เกิดขึ้นกับการศึกษาของบุตรท่าน ทั้งนี้ทางผู้จัดทำแบบสำรวจนี้ ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาให้ความสำคัญต่อการศึกษา ของชาติ 

คลิกด้านล่างนี้ เพื่อทำแบบสำรวจความคิดเห็น