ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ไปยังคุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง  ทางโรงเรียนได้เปลี่ยนเพลง เสริมทักษะ ในตอนเช้า ตั้งแต่เวลา 07.02 ถึง 07.48  และตอนพักเที่ยง 11.38 - 12.15  เพื่อให้สอดคล้องกับยุคและเป็นสากลยิ่งขึ้น โดยเน้นด้านเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งนี้คุณครู นักเรียน หรือ ผู้ปกครอง  สามารถเข้าไปดาวโหลด เพลงเสริมสร้างทักษะ ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซด์ โรงเรียน www.sumontarsuksa.ac.th หรือ ที่ยูทูบ โรงเรียน chanel  sumontarsuksa และ ช่องทาง facebook โรงเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ มาให้ทราบ