ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงหากำไร ได้จัดทำเว็บไซต์คลังความรู้ SciMath เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก 

DOWNLOAD คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน (สสวท.) server ร.ร.

 

*.*  การใช้งานเมนูนี้  ท่านต้องสมัครสมาชิคหรือมีบัญชีใช้งาน กับทางสถาบัน ฯ ก่อน

DOWNLOAD คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน (สสวท.) server สสวท.