ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และราคาสินค้า ในร้านสหกรณ์

ปีการศึกษา 1/2562 ดังตารางแนบท้ายนี้

 

*.อัตราค่าธรรมที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนุจากรัฐบาล ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล  คลิกที่นี้เพื่อเปิดอ่าน 

 

สมัครเข้าเรียน คลิกที่นี้