ข่าวประชาสัมพันธ์

 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ ได้ทำการศึกษาวิจัย ตำราที่ใช้เป็นแบบเรียนของชั้น ป.6

 และจัดทำเป็นรายการคำศัพท์ อังกฤษ – ไทย    ดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ http://www.niets.or.th/uploads/content_pdf/research_1347348576.pdf

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : สทศ