ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อและแหล่งเรียนรู้

ความหมายของเทคโนโลยี

1. https://www.useoftechnology.com/what-is-technology/ 

คำอธิบาย: เป็นเว็ปไซต์ภาษาอังกฤษที่อธิบายความหมายของเทคโนโลยี  ประเภทของเทคโนโลยี  ภาพตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย

2. https://youtu.be/Giiz81_uzK8

คำอธิบาย: คลิปวิดีโออธิบายความหมายของเทคโนโลยี โดยการใช้ภาพประกอบเพื่อให้ผู้ชมทายว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นเทคโนโลยีหรือไม่

3. https://youtu.be/sIuOTAqtJDg

คำอธิบาย: เกมค้นหาเทคโนโลยี โดยมีภาพให้นักเรียนวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏในภาพว่าสิ่งใดเป็นเทคโนโลยี และสิ่งใดที่ไม่เป็นเทคโนโลยี

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

4. https://techspirited.com/why-is-technology-so-important-today

คำอธิบาย: อธิบายว่าทำไมเทคโนโลยีถึงมีความสำคัญ

5. https://youtu.be/7K71vmmXOvc

คำอธิบาย: คลิปวิดีโอนำเสนอประโยชน์ของเทคโนโลยี

6. https://www.teachstarter.com/lesson-plan/life-changing-technologies/

คำอธิบาย: เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

เทคโนโลยีในงานอาชีพ

7. https://youtu.be/ryzhaiBoB4g

คำอธิบาย: ฟาร์มอัจฉริยะ

8. https://youtu.be/gJYm3U_kGI4

คำอธิบาย: รายการดูให้รู้ : กล้วยกินได้ทั้งเปลือก

9. https://youtu.be/dwwygdDYSSM

คำอธิบาย: อาชีพทั่วไทย : เทคโนโลยีช่วยเลี้ยงกุ้ง