ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ ... รูปภาพ 1
 
สิทธิใช้งานเฉพาะครูเท่านั้น 
กรุณาสมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ
 

คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และควรใช้คู่กับหนังสือเรียน และแบบฝึกทักษะเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ สสวท.

หัวเรื่อง และคำสำคัญ
คู่มือครู,คู่มือครูวิทยาการคำนวณ,คู่มือครูวิทยาการคำนวณ ป.2,วิทยาการคำนวณ ป.2
ประเภท
Text
ลิขสิทธิ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ผู้แต่ง หรือ เจ้าของผลงาน
สาขาเทคโนโลยี
สาขาวิชา/กลุ่มสาระวิชา
เทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.2
กลุ่มเป้าหมาย
ครู