ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้ฟรีอีเมลโรงเรียน @sumontarsuksa.ac.th

เมือท่านใดทำการลงทะเบียน และมีข้อความอนุมัติการใช้งานส่งไปยังโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียน

จะปรากฏข้อความ อนุมัติการเปิดใช้บัญชีอีเมลโรงเรียน พร้อมทั้งจัดส่งรหัสเข้าใช้งานครั้งแรก

ให้ทำการเข้าระบบด้วยคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ 

เปิดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

พิมพ์ URL ในบราวเซอร์ของท่าน  ดั้งนี้ หรือคลิกด่านล้างนี้

www.sumontarsuksa.ac.th/webmail

 

จะปรากฏหน้าจอให้ login ดังภาพจากภาพด้านบนให้ทำการระบุข้อมูลดังนี้

      บัญชีผู้ใช้ : ในส่วนนี้จะได้จากขั้นตอน การสร้าง Email Account 
      รหัสผ่าน : ในส่วนนี้จะได้จากขั้นตอน การสร้าง Email Account 

จากนั้นคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" และจะปรากฏหน้าจอการใช้งานของ Webmail ดังภาพ

 

ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ตามที่ท่านต้องการ

 

ศึกษาเพิ่มเติมได้ในคู่มือด่านล่างนี้

 การเข้าใช้ Webmail ปรับแต่งค่าการใช้งาน ภาษา และ Time zone 
การเข้าใช้ Webmail ปรับแต่งค่าการใช้งาน ภาษา และ Time zone  การเข้าใช้งาน Webmail...
 Webmail การปรับแต่ง ชื่อแสดงตัว 
Webmail การปรับแต่ง ชื่อแสดงตัวการเข้าใช้งาน Webmail สามารถเข้าได้โดยการพิมพ์ ชื่อโดเมน/webmail...
 Webmail การเพิ่มชื่อผู้ติดต่อ 
Webmail การเพิ่มผู้ติดต่อการเข้าใช้งาน Webmail สามารถเข้าได้โดยการพิมพ์ ชื่อโดเมน/webmail ที่ช่อง...
 Webmail การแก้ไขรหัสผ่านของ Email Account 
Webmail การแก้ไขรหัสผ่าน ของ Email Accountการเข้าใช้งาน Webmail สามารถเข้าได้โดยการพิมพ์
 
การเข้าใช้ Webmail ปรับแต่งค่าการใช้งาน ภาษา และ Time zone 
การเข้าใช้ Webmail ปรับแต่งค่าการใช้งาน ภาษา และ Time zone  การเข้าใช้งาน Webmail...
 Webmail การปรับแต่ง ชื่อแสดงตัว 
Webmail การปรับแต่ง ชื่อแสดงตัวการเข้าใช้งาน Webmail สามารถเข้าได้โดยการพิมพ์ ชื่อโดเมน/webmail...
 การเข้าใช้งาน Webmail 
การเข้าใช้งาน Webmail การเข้าใช้งาน Webmail สามารถเข้าได้โดยการพิมพ์ ชื่อโดเมน /webmail ที่ช่อง...
 Webmail การเพิ่มชื่อผู้ติดต่อ 
Webmail การเพิ่มผู้ติดต่อการเข้าใช้งาน Webmail สามารถเข้าได้โดยการพิมพ์ ชื่อโดเมน/webmail ที่ช่อง...
 Webmail การแก้ไขรหัสผ่านของ Email Account 
Webmail การแก้ไขรหัสผ่าน ของ Email Accountการเข้าใช้งาน Webmail สามารถเข้าได้โดยการพิมพ์...